parallax background

Warunki wykorzystania zdjęćWszystkie zdjęcia prezentowane w serwisie sport.zuzka.pl są mojego autorstwa.
Udostępniam je na podstawie licencji Creative Commons. - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska (CC BY-NC-ND 2.5 PL).

Co to oznacza?

Można je kopiować i rozpowszechniać przy zachowaniu opisanych poniżej zasad wykorzystania utworów (zdjęć):
parallax background

Uznanie autorstwa

Zdjęcia (utwory) należy odpowiednio oznaczyć w sposób wskazany przez twórcę.
Na stronie internetowej, na której zostały wykorzystane zdjęcia, musi zostać umieszczony aktywny link do serwisu sport.zuzka.pl w następującej postaci:
<a href="https://sport.zuzka.pl" title="Fotografia sportowa - Paweł Wala">Paweł Wala / sport.zuzka.pl </a>
W mediach społecznościowych można linkować do profilu sport.zuzka.pl jako oznacznie autorstwa (FB: @SPORTzuzkapl, IG: @sport.zuzka.pl, TW: @SportByPafka).
W innych publikacjach należy umieścić tekst "Paweł Wala / sport.zuzka.pl".

Użycie niekomercyjne

Nie wolno wykorzystywać zdjęć (utworów) do celów komercyjnych.
Oznacza to, że dostępne w serwisie zdjęcia mogą być udostępniane/umieszczane na blogach, niekomercyjnych stronach internetowych, na profilach społecznościowych, w szkolnych prezentacjach oraz innych niekomercyjnych publikacjach.
W przypadku użycia komercyjnego wymagana jest dodatkowa zgoda -> kontakt.

Bez utworów zależnych

Nie wolno przekształcać, modyfikować ani tworzyć nowych dzieł w oparciu o utwory (zdjęcia) oraz udostępniać zmodyfikowanych treści.
Niedopuszczalne jest kadrowanie, szczególnie w celu usunięcia oznaczenia znakiem wodnym.

Brak dodatkowych ograniczeń

Nie możesz dodatkowo ograniczać (ani prawnie, ani technologicznie) innym korzystania ze zdjęć na warunkach określonych w licencji.


Użycie inne - wykraczające poza udzieloną licencję

W każdym przypadku chęci wykorzystania zdjęć (utworów) w sposób wykraczający poza warunki udzielonej licencji (wykorzystanie komercyjne, wykorzystanie w publikacjach, wymóg modyfikacji, dostęp do zdjęć w wyższej rozdzielczości itp) wymagany jest kontakt w celu uzgodnienia warunków.

 
Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one dodatkowo ograniczać możliwości wykorzystania utworu.
Licencja nie zapewnia niezbędnych zgód osób przedstawionych na zdjęciach na jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie fotografii. Obowiązkiem licencjobiorcy jest uzyskanie pisemnej zgody tych osób w celu komercyjnego wykorzystania ich wizerunku.